top of page

ליווי בקבלת

רשיון עסק

safe3.jpg

​חברת  safeme  בע"מ שמה לה למטרה להעלות את רמת הבטיחות ולספק שירותי ייעוץ בטיחות, גיהות ואיכות הסביבה, ברמה מקצועית גבוהה ובאיכות שירות ללא פשרות.

על פי חוק רישוי עסקים תשכ”ח – 1968, כל עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לפתיחתו ולניהולו.

קבלת רשיון עסק הינו תהליך שיכול להיות מאוד ארוך ומייגע. אנו נשמח לעזור לכם וללוות אתכם במהלך כל התהליך.

bottom of page