top of page

תוכנית בטיחות

לאירועים המוניים

Cheering Concert Crowd

אירועים המוניים הם על פי רוב מסיבת הפנינג גדולה שמפעילים רשויות מקומיות וגופים גדולים וממשלתיים. אירועים אלה הם מקום לשמחה והנאה ובטח שלא מקום למפגע בטיחותי כלשהו, לשם כך נדרשת תוכנית בטיחות לאירוע המוני שתוודא שהמקום כשיר להתקהלות או תכשיר אותו לשם כך.

תוכנית הבטיחות לאירוע המוני מתייחסת למרכיבים השונים במקום כמו תשתיות ומבנים, אילו הקבועים במקום ואילו הזמניים שנבנו לשם ההתקהלות. כמו כן, היא כוללת את חומרי המופע ותכולתם ומוודא שהם מתאימים להתקהלות המונית.

חברת SAFE ME תספק עבורכם את כל האישורים הנדרשים לקיומו של אירוע המוני באופן בטוח.  

על ידי ממונה הבטיחות והדרכה בגובה בעת הצורך.

bottom of page