top of page

הדרכה לעבודה

בגובה

Construction Site

מפעלים, מחסנים ותעשיות רבות בישראל נדרשות לעבודה בגובה על בסיס יום יומי. עבודה בגובה רווחת בעיקר, בסביבות יצרניות, פרויקטים, קבלנות, בפרט כאשר היא נעשית בשילוב טיפוס, סנפלינג, או כל פעולה אחרת, המנתקת את העובד מפני הקרקע, ואשר דורשת משנה זהירות. אחת הדרכים לבטח את צוות העובדים שלכם היא באמצעות רתמות בטיחות.

רתמת בטיחות לעבודה בגובה מגיעה עם מספר נקודת עיגון, אשר לא רק מאפשרת תמיכה מלאה לאזור שרירי הליבה של המפעיל, אלא שומרת על חייו.

אילו עסקים נדרשים לתת דגש לבטיחות בעבודה לגובה?

העסקים, אשר נחשבים כאוכלוסייה הנמצאת בסיכון לנפילה הינם בתחומים הבאים:
עסק של ניקוי חלונות, גיזום עצים, מתקני גגות רעפים, מתקיני גגות איזכורית, עבודה על במות, תאורנים, אנשי סאונד, הקמת תצוגות, עבודות קבלנות, בניין, בעיקר עבודות על גבי פיגומים נייחים, ניידים, עצמאיים, ממוכנים, עבודה מתוך סלי הרמה, עובדי תחום התשתיות והביוב (סכנת נפילה לבורות), עבודות תשתית להנחת קווי תקשורת, חשמל ועוד, עובדים אשר מטפסים על סולמות בגובה של 2 מטרים ויותר.

במרץ 2007 התקבלה בכנסת תקנת הבטיחות עבור עבודה בגובה, אשר נכנסה לתוקף ב- 1.11.08.
תקנת הבטיחות לעבודה בגובה, מגדירה באופן כללי עבודה בגובה כ- " עבודה שבשלה עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים".

תקנת הבטיחות לעבודה בגובה מחייבת את הדרכת בטיחות בגובה, לעובדים המוגדרים כ- עובדי גובה.
רשימת הגדרות לסוגי עבודות השייכות להגדרה של עובד גובה – כללי, הינה:

חברת safeme  בע"מ מספקת לכל עובד כרטיס פלסטיק איכותי (לארנק), ובו אישור על
הכשרה לביצוע עבודות בגובה:
  1. על סולמות.

  2. סלים להרמת אדם.

  3. בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים.

  4. מקום מוקף.

  5. פיגומים נייחים.

  6. גגות.

  7. מבנה קונסטרוקציה.

  8. טיפול בעצים וגיזומם.

  9. הקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה.

 

חברת safeme  בע"מ מבצעת הדרכות בטיחות בגובה, בבית הלקוח וגם בכיתת לימוד של החברה, על ידי מדריך בטיחות לעבודה בגובה מוסמכים. ההדרכה מובנת על פי דרישות משרד התמ"ת וכוללת רקע עיוני ותרגול מעשי.

ההדרכה מועברת בעזרת מצגת באיכות גבוהה, תוך שימוש בתמונות רבות סרטים וסרטונים.

בסיום ההדרכה, מנפיקה החברה לכל עובד שהשתתף בהדרכה, אישור הסמכה לעבודה בגובה – כללי

bottom of page