top of page

הדרכה בטיחות

אש וצוותי חירום

Vacuum Heat Treatment

אש/שריפה, נחשבת לבעיית בטיחות מספר 1 ,לא רק בתעשייה אלא גם אצלנו בבית. הנזק עלול להיגרם לדירה/בית/ארגון בנפש ורכוש עלול להיות עצום ולעיתים בלתי הפיך.

עשן שריפה הינו רעיל ביותר ורוב נפגעי השריפות הינם נפגעים משאיפת עשן

הדרכת בטיחות אש. מאפשרת ללמד את העובד כיצד למנוע שריפות וכיצד להתמודד עם שריפות במידה וכבר קרו.

רבים נוטים לחשוב, שאש היא סכנה מידית, ממשית, אך לא כך הדבר, התלקחויות, נובעות, לעיתים, מהזנחה, מחוסר זהירות, מקירוב של עצמים שונים, חוסר מודעות לחומרים, לעיתים בשל היסח הדעת, לעיתים בשל עצלנות. החדשות הטובות הן, שהתקלחויות ניתנות למניעה, זהירות ושמירה על סביבה בטוחה, היא הכלי, המאפשר זאת.

אנו בSafeme מעבירים הדרכות לעובדים בנושא האש, הדרכת בטיחות כוללת להבנת הסיכון לתאונות, מהי האש? הסיכונים שלה, כיצד מתמודדים עם שריפה, כיצד מפעילים ציוד לכיבוי שרפות, הכרה עם שיטות קירור, כיבוי והסנקה, בטיחות בחשמל ועוד. ההדרכה מתאימה לכל בית עסק בתחומי הייצור, מפעלים, מחסנים, מוסדות מקצועיים, מוסדות לימוד וכדומה.

כאשר אתם, כבעלי עסק, מעוניינים לנתר את סיכוני האש במרחבי העבודה שלכם, הקפידו להזמין איש מקצועי מוסמך קורס ממונה בטיחות אש המוסד לבטיחות, אשר מכיר את היעוד המקצועי של העסק, ויוכל לתת מענה פרטני לצרכי הבטיחות שלו, לרבות מיפוי אתר העבודה, המלצה על כמות וסוג האמצעים המתאימים להגברת רמת הבטיחות שלו, ניתור מפגעים וסיכולים, וכמובן מתן הדרכה לעובדים, או ממונה בטיחות ארגוניים לשימור הידע המקצועי בתחום. 

הדרכת בטיחות אש כוללת:

  • תאונת עבודה,גיהות מחלת מקצוע,סיכון ומפגע וכדומה

  • מהות האש משולש האש

  • הכרת הגורמים המציתים

  • סוגי דליקות והתנהגות החום והעשן

  • הפעלת ציוד מקומי בשעת שריפה

  • ציוד לכיבוי מטפים, עמדות כיבוי, מערכת גילוי אש ועשן, ספרינקלרים

  • שיטות כיבוי בידוד, השנקה וקירור

  • כללי התמודדות עם שריפה

  • בטיחות בחשמל ומניעת שריפות חשמל תוך הקפדה על בטיחות אש ברמה גבוהה

  • מצבי חירום וכללי התמודדות עם מצבי חירום. פינוי אנשים במקרה חירום.

למגוון רחב של אוכלוסיות וארגונים על ידי מדריכים, הדרכות בטיחות אש מעבירה, חברת סייפמי יוצרים סביבה בטוחה בע"מ  ההדרכות מועברות בעזרת מצגת באיכות גבוהה, מועברת בעזרת מקרן, תוך שימוש בתמונות רבות סרטים וסירטונים.

בסיום ההדרכה ניתן אישור על ביצוע הדרכה, וכרטיס עם תמונה  העונה לדרישות שירותי כבאות.

bottom of page