top of page

!בבטיחות, לך על בטוח

חברת safeme מאמינה בחשיבותה של סביבת עבודה בטוחה עבור העובד והמעביד כאחד. היא מספקת עבור לקוחותיה שירותי ממונה בטיחות, הדרכה, יעוץ ותוכניות ברמה הגבוהה והמקצועית ביותר בשוק למטרה נעלה זו.

יוסף קבלה הוא ממונה בטיחות עם ותק של למעלה מעשרים שנה ומוניטין רב בתחום. הוא הוכשר והוסמך לכל הקשור בבטיחות מהדרכה לעבודה בגובה ועד תוכנית כיבוי אש. יש לו היכולת לספק לכל חברה, מוסד או מפעל סביבת עבודה בטוחה עם כל האישורים הנלווים לכך והכל בהתאם לצורכי החברה שלו ולאופיה.

הזמינו אותו להדרכת עבודה בגובה ותופתעו לגלות באיזה קלות הוא יוצר אמון והבנה עם המודרכים, באיזה בהירות הוא מעביר להם את החומר והופך בכך את ההדרכה שלהם לחוויה.

השירותים שלנו

Our Servuces
מתן אישורים למוסדות חינוך

ההגנה על הילדים בביה"ס והגנים

 

נמצאת בידיים שלנו!

האם ביצעתם מבדק בטיחות?

 

כדי לוודא את תקינותם של 

ליווי פרויקטים בבניה

ממונה הבטיחות שלנו מתמחה בליווי פרויקטים בבניה כ-10 שנים, תוך כדי שיפור הבטיחות במהלך הבניה, תוך כדי מתן הנחיות בטיחות בעבודה ופיקוח על קבלנים במהלך בניה

קורסים והדרכות

מגוון הדרכות וקורסים:

הדרכה לעבודה בגובה

הדרכה בבטיחות אש

הדרכה לעבודה במלגזות

הדרכה באחזקה

תוכנית לניהול הבטיחות

הדרישה העיקרית בתקנה זו, הינה קיומה של תוכנית שיטתית לניהול פרואקטיבי של היבטי הבטיחות במקום העבודה.

ממונה בטיחות

ממונה בטיחות הוא האיש שבכוחו להציל חיים ולהכתיב את הרגלי הבטיחות על פי תנאים משתנים. מדובר בתפקיד בפני עצמו או בהכשרה מחויבת החוק, מתוקף אחריותו כמעסיק עובדים מעל לכמות מסוימת.

ליווי בקבלת
רשיון עסק

קבלת רשיון עסק הינו תהליך שיכול להיות מאוד ארוך ומייגע. אנו נשמח לעזור לכם וללוות אתכם במהלך כל התהליך.

תיק מפעל

תיק מפעל מהווה מסגרת של נתונים ופעולות המאפשרת הערכת מצב מקדמית ותכנון מראש של האירועים היכולים להתרחש במפעל 

סקר סיכונים

זיהוי גורמי סיכון, הערכת סיכונים ובקרת סיכונים

בטיחות בעבודה

בעל עסק -מנע עוד היום אסון ,והקטן את הסיכון לפגיעה בעובדייך על כל המשתמע מכך. על מנת לשמור על אקלים נאות של בטיחות בעבודה, היעזר בשירותיה של חברת סייפמי.

"אנו מתחייבים לפעול במקצועיות וביעילות, ביושר והגינות, בנאמנות, במסירות ובאחריות. במטרה לעמוד בדרישות וציפיות הלקוח ולשמור על האינטרסים שלו."

יוסף קבלה

מנכ"ל ובעלי החברה

:בין לקוחותינו

יוסף קבלה – ממונה בטיחות בעל ותק רב – בעל ניסיון גדול בתחום הבטיחות, הדרכות בטיחות כולל הדרכות בטיחות בעבודה בגובה, מוסדות חינוך, ענף הבניה, חברות מסחריות, עיריות ורשויות.

קורסים והשתלמויות:

 • מדריך בטיחות בעבודה.(אישור מפקחת עבודה ראשית)

 • בודק רעש פנים מפעל.

 • משלח חומ"ש בכיר.

 • קורס קרינה.(אישור משרד התמ"ת).

 • ק. בטיחות באש.

 • ממונה בטיחות איכות הסביבה.

 • תיק מפעל

 • חקירת תאונות (וח"ק).

 • קורס הכשרה בבניה למנהלי  עבודה

 • בודק איכות פנים מפעלי.

 • סדנה לניהול סיכונים.

 • ממונה בטיחות בנייה ענפית(אישור משרד התמ"ת)..

 • בודק מוסמך במוסדות חינוך.(אישור מכון התקנים ומשרד החינוך).

 • מדריך לעבודה בגובה

כישורים ומיומנות

 • ביצוע סיקור ברמות השונות.

 • השתלבות בעבודת צוות.

 • עבודה בלו"ז תחת לחצים.

החברה מלווה כל פרויקט בכפוף לתקנות הבטיחות, תוך ליווי קבוע של מפקח עבודה אזורי מטעם משרד התמ"ת.

Contact
bottom of page